โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

หน้าหลัก

BANNER 2
BANNER 1
BANNER 3

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ เปิดสอนศิลปะการแต่งหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีผู้เรียนจบหลักสูตรช่างแต่งหน้าประกอบอาชีพ มากกว่า 500 รุ่น ได้รับการยอมรับจากวงการบันเทิง วงการความงาม ศิลปินดารา รวมถึงได้รับรางวัลจากผลงานแต่งหน้าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จากหลายสถาบัน
นอกจากนี้ MTI ยังเปิดแต่งหน้าตัวเองสำหรับผู้สนใจ และจัดอบรมแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ สม่ำเสมอ โดยทุกหลักสูตรอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ
เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525
โดย อ.กาญจนา สายสิริพร, อ.พรรณอร แสงอาทิตย์และ
อ.อำพล สุวรรณจิตร เพื่อสอนศิลปะการแต่งหน้าให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
โดยใช้หลักสูตรที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าวิชาชีพของโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ มีวิสัยทัศน์ที่จะบ่มเพาะผู้เรียน ให้จบการศึกษาออกมา
อย่างได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะเชี่ยวชาญในบริบท
แห่งการสร้างสรรค์ และความเป็นศิลปะในศาสตร์ของการแต่งหน้า
มิใช่เพียงจบการศึกษาออกมาเป็นช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือมือ
แต่จักเป็นนักสร้างสรรค์ที่สามารถออกแบบผลงานการแต่งหน้า
ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้

สถาบันสอนแต่งหน้าคุณภาพ MTI ยกระดับบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์ เข้าใจง่าย ใส่ใจผู้เรียน

บุคลิกภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะบุคลิกภาพที่ดีนั้น สามารถช่วยบ่งบอกถึงตัวตนที่สง่างาม ไปจนถึงส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่างๆเลยก็ว่าได้ ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน ไปจนถึงการเข้าสังคม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยบุคลิกภาพทั้งสิ้น บุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย ศิลปะการแต่งหน้าก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีมากยิ่งขึ้น MTI โรงเรียนสอนแต่งหน้าให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยใช้หลักสูตรที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าวิชาชีพของโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะบ่มเพาะผู้เรียน ให้จบการศึกษาออกมาโดยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความเป็นมืออาชีพในด้านศิลปะ และศาสตร์ของการแต่งหน้า ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดหลักสูตรให้ผู้เรียน จบการศึกษาออกมาเป็นช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือเท่านั้น แต่จักเป็นนักสร้างสรรค์ที่สามารถออกแบบผลงานการแต่งหน้าให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติได้

คอร์สเรียนแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

ทำความรู้จักสถาบัน MTI สถาบันสอนแต่งหน้าที่ประสบการณ์มากมาย

โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 โดย อ.กาญจนา สายสิริพร , อ.พรรณอร แสงอาทิตย์ และ อ.อำพล สุวรรณจิตร เพื่อสอนศิลปะการแต่งหน้าให้แก่ผู้สนใจ ทั้งการแต่งหน้าประกอบอาชีพระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษต่างๆ โดยใช้หลักสูตรที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถาบัน MTI เปิดสอนแต่งหน้ามานานกว่า 40 ปี มีผู้เรียนจบหลักสูตรช่างแต่งหน้าประกอบอาชีพ มาแล้วกว่า 500 รุ่น ได้รับการยอมรับจากวงการบันเทิง วงการความงาม ศิลปินดารา รวมไปถึงได้รับรางวัลจากผลงานแต่งหน้าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จากหลายสถาบัน

หากคุณต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นมืออาชีพในแวดวงศิลปะการแต่งหน้า การเลือกเรียนกับโรงเรียนสอนแต่งหน้า MTI นับว่าเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้โลดแล่นอยู่ในวงการนี้อย่างแน่นอน เพราะผู้เรียนจบศิลปะการแต่งหน้าจาก MTI ก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงอยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น ช่างแต่งหน้า, บิวตี้บล็อกเกอร์, นักพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง

การแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพได้อย่างไร ทำไมใครๆก็แต่ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแต่งหน้านั้น สามารถช่วยปรับภาพลักษณ์และบุคลิกได้ เมื่อมีภาพลักษณ์ที่ดีก็อาจช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่างๆเข้ามามากขึ้น บุคลิกที่ดีจะช่วยทำให้คุณดูมีความน่าชื่อถือ รวมไปถึงสามารถสร้าง First impression ต่อผู้พบเห็น แต่การจะแต่งหน้าให้เหมาะสมกับตนเองหรือผู้อื่น อาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไป เนื่องจากการแต่งหน้าก็ล้วนต้องมีเทคนิคที่จะสร้างความเหมาะสมบนใบหน้าแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ที่มีความชำนาญเป็นมืออาชีพ จากโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่มีประสบการณ์ จะสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในองค์ประกอบแห่งความสมดุล และ ความเหมาะสมต่างๆในการแต่งหน้าออกมาให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

เรียนแต่งหน้ากับมืออาชีพ จบแล้วทำอะไรต่อได้บ้าง

เมื่อได้เรียนจนจบหลักสูตรกับช่างแต่งหน้ามืออาชีพหรือโรงเรียนสอนแต่งหน้า MTI แล้ว คุณจะได้รับ ประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรแต่งหน้าจาก MTI ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสทำงานในวงการศิลปะการแต่งหน้าได้ สามารถนำไปต่อยอดในวงการความงาม ศิลปินดารา รวมไปถึงวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ Make up Artists ส่วนมากก็ล้วนเคยผ่านการฝึกฝนทักษะมาจากโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่มีคุณภาพมาแล้วทั้งสิ้น

HALL OF FAME

แกเลอรี่

ผลงานของโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ
[modula id="361"]

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

เปิดสอนศิลปะการแต่งหน้าตั้งแต่ปี 2525 โดยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สำเร็จหลักสูตรแต่งหน้าทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรแต่งหน้าจาก MTI

ทุกหลักสูตรของ MTI สอนโดยเมคอัพอาร์ทิส ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานแต่งหน้าในสายงานนั้นโดยตรง นอกจากความรู้จากทฤษฎีตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการทำงาน และเทคนิกการแต่งหน้าจากประสบการณ์ทำงานจริงของวิทยากร
ที่ทำงานอยู่ในสายงานนั้น เช่น งานแต่งหน้าเจ้าสาว, งานแต่งหน้าภาพยนตiN,ละครโทรทัศน์, งานแฟชั่น ฯลฯอยากเป็นมืออาชีพ เรียนกับมืออาชีพ

TEAM MTI MAKEUP SCHOOL CLASSES

[wonderplugin_carousel id="1"]
Pongpilai JiratthitiPongpilai Jiratthiti
07:50 26 Nov 22
เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าและขายเครื่องสำอาง​ ใช้ดีจริงค่ะ​ โดยเฉพาะรองพื้น
Daow StarlightDaow Starlight
13:33 17 Nov 19
มีของดีๆ หลายตัว สำนักงาน มีเรียนสอนแต่งหน้าตัวเอง ความรุ้แน่นมาก
Phongrat KitbumrungPhongrat Kitbumrung
13:41 03 Jul 18
โรงเรียนสอนแต่งหน้า มีใบรับรองจากกระทรวงศึกษา
Pasaneya NuangthongnimPasaneya Nuangthongnim
11:01 26 Nov 17
ใครสนใจ เครื่องสำอางถูกและดีมีคุณภาพ หรือใครอยากเรียนแต่งหน้าเสริมอาชีพ ต้องที่นี่เลย
Jane PattharanitJane Pattharanit
10:15 21 Oct 16
แวะซื้อของ เติมร้าน
js_loader

ส่องอาชีพช่างแต่งหน้ารับปริญญา: ช่างแต่งหน้าคิวยาวรายได้ดี

ช่วงนี้จะไถฟีดโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทางไหน ทั้งเฟ๊ซบุ๊ค อินสตาแกรม ติ้กต่อกก็เจอแต่คอนเทนต์หรือรูปการรับปริญญาของเหล่าบัณฑิตจบใหม่จากหลากหลายสถาบัน...

อยากแต่งหน้าสไตล์เซเลบ แต่งตามได้ง่ายๆ สวยได้ไม่ง้อฟิลเตอร์

สำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้า อยากสวยฉ่ำตาคมแบบใหม่ดาวิกา อยากหน้าหวานหมวยอินเตอร์เหมือนใบเฟิร์น พิมชนก...

รวมสเต็ปแต่งหน้าพื้นฐานสำหรับมือใหม่ ขั้นตอนง่ายๆแต่งได้ทุกคน!

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสาวๆ หรือหนุ่มๆ วัยไหนต่างก็เริ่มหันมาใส่ใจภาพลักษณ์และความสวยความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะความสวยความงาม...

จากความชอบสู่อาชีพรายได้สูง: หนทางสู่การช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ไม่มีใครบอกคุณ

การแต่งหน้าเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมความงามและบุคลิกภาพให้กับผู้คน ในปัจจุบัน อาชีพช่างแต่งหน้าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและต้องการสูง...

5 เคล็ดลับแต่งหน้าสไตล์เกาหลีให้สวยใสสไตล์ K-pop ไอดอล

การที่จะแต่งหน้าให้ได้ลุคสวยใสฉบับสาวเกาหลีนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งที่เป็นแบบ cool tone คือใช้สีโทนเย็น เน้นความใสๆของผิว...

รวมทริคการเรียนแต่งหน้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุง เช็กเลย!

ทักษะการแต่งหน้านั้นไม่ใช่ทักษะที่มีมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำควบคู่กับความชอบเพื่อให้มีการพัฒนาและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน...

สถาบันสอนแต่งหน้า vs. เรียนแต่งหน้าผ่านยูทูป ความเหมือนที่แตกต่าง

เลือกเรียนที่สถาบันสอนแต่งหน้า กับ เรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองผ่านยูทูป ต่างกันอย่างไร ? ในโลกที่ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตามองจอโทรศัพท์ หรือจอไอแพด...

ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เลือกหลักสูตรแต่งหน้าจากสถาบันสอนแต่งหน้าชั้นนำ

การแต่งหน้าเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ใบหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแต่งหน้านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นแทบจะทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ตั้งแต่ตอนเด็กๆ...