โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

Contact Us

ติดต่อเรา

MTI Makeup school LOCATION.

เลขที่ 249 อาคาร สุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ (อาคาร SC PLACE) ชั้นใต้ดิน ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

business hours

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:30
(ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Contact us

โทร :  081-807-3240 ,  02-693-2480 ต่อ 135 
อีเมล์ : mtimakeupschoolthailand @gmail.com

Social media