โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เลขที่ 249 อาคาร สุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ (อาคาร SC PLACE) ชั้นใต้ดิน ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 081-807-3240 , 02-693-2480 ต่อ 135 
E-mail : mtimakeupschoolthailand@gmail.com
OPENING HOURS 
MONDAY – FRIDAY: 9AM – 5.30PM
(ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)