โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

MTI MAKEUP SCHOOL

The 1st Makeup
School of Thailand

เรากำหนดมาตรฐานสากลสำหรับการศึกษาด้านศิลปะการแต่งหน้าขั้นสูง พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับสถาบันการสอนแต่งหน้า

โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 โดย อ.กาญจนา สายสิริพร , อ.พรรณอร แสงอาทิตย์ และ อ.อำพล สุวรรณจิตร เพื่อนสอนศิลปการแต่งหน้าให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักสูตรที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้า วิชาชีพของโรงเรียนสิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ มีวิสัยทัศน์ที่จะบ่มเพาะผู้เรียน ให้จบการศึกษาออกมาอย่างได้รับการพัฒนาเต็มศักภาพ โดยเฉพาะเชี่ยวชาญในบริบทแห่งการสร้างสรรค์ และความเป้นศิลปะในศาสตร์ของการแต่งหน้า มิใช่เพียงจบการศึกษาออกมาเป็นช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือ แต่จักเป้นนักสร้างสรรค์ที่สามารถออกแบบผลงานการแต่งหน้าใน้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้

เราเป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ แฟชั่น
การทำผม ภาพยนตร์และโทรทัศน์ การละคร อวัยวะเทียมโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ. ( MTI MAKEUP SCHOOL )

มุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างสรรค์ของนักเรียนและส่งเสริม
อิสรภาพทางศิลปะและการทดลองประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหมายความว่าคุณมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการแต่งหน้าในปัจจุบันโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ. ( MTI MAKEUP SCHOOL ) ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัยอาชีพเอกชน พ.ศ. 2548 เราเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่กำหนด (DLI # O19305293142) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาของ CMU
ที่อาศัยอยู่ในออนแทรีโอมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนและเงินกู้ยืมจากโครงการช่วยเหลือนักศึกษาออนแทรีโอ (OSAP)

มช. มุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับนักศึกษาทุกคน
โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายใด ๆ ของเรา

ทำไมต้องเรียนแต่งหน้ากับ MTI

เอ็ม ที ไอ. ได้เตรียมศิลปินมากกว่า 5,000 คนให้พร้อมสำหรับอาชีพที่น่าตื่นเต้นในภาพยนตร์และโทรทัศน์ แฟชั่น ละคร 
ตลอดจนดิจิทัลและสเปเชียลเอฟเฟกต์ เราถูกค้นหาโดยนักสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
หลักสูตรการแต่งหน้าของเราสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับรางวัลในห้องเรียนที่ใกล้ชิด นักเรียนจะเจริญรุ่งเรือง
ภายในสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยของเรา ห้องปฏิบัติการเอฟเฟกต์การแต่งหน้าพิเศษ สตูดิโอถ่ายภาพในสถานที่
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จหลักสูตรแต่งหน้า

MTI Makeup School การันตีมาตรฐานโดยผู้สำเร็จหลักสูตรแต่งหน้าทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรแต่งหน้าจาก MTI Makeup School