โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรเรียนแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง

 Advanced Professional Makeup Course หรือหลักสูตรแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง เป็นหลักสูตรแต่งหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรียนแต่งหน้าหลักสูตรธุรกิจบันเทิงเป็นการเรียนแต่งหน้าที่มุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การแต่งหน้าการแสดงทุกประเภท การแต่งหน้าแฟชั่น การแต่งหน้า face paint การแต่งหน้าแดร็กควีน การแต่งหน้าแฟนตาซี ตลอดจนการแต่งหน้าสำหรับงานกล้องโทรทัศน์หรือภาพยนตร์  ซึ่งรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ล้วนเป็นทักษะการแต่งหน้าที่ต้องใช้ทำงานจริงสำหรับช่างแต่งหน้าระดับมืออาชีพ

หลักสูตรแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง เป็นหลักสูตรการเรียนแต่งหน้าราคาดีมีคุณภาพ

ที่มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจและเทคนิคขั้นสูง สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การแต่งหน้า   MTI makeup school of Thailand โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้าแห่งแรกในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้จบหลักสูตรเป็นช่างแต่งหน้าที่พัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริบทแห่งการสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงกล่าวได้ว่า ทุกหลักสูตรของ MTI เป็นหลักสูตรการเรียนแต่งหน้าราคาดีมีคุณภาพ

เรียนแต่งหน้าราคาเข้าถึงง่าย แต่ได้คุณภาพกับ MTI

MTI makeup school เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้ามาตรฐานระดับสากล ทุกคนสามารถเรียนแต่งหน้าราคาเข้าถึงง่าย ด้วยระยะเวลาเรียน 7 วัน อัดแน่นไปด้วยความรู้ เทคนิค และฝึกฝนความเชี่ยวชาญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักสูตรเรียนแต่งหน้าธุรกิจบันเทิงของ MTI จะเน้นการเรียนแต่งหน้าเพื่อการทำงานในธุรกิจบันเทิง ในเวลาเรียน 7 วัน ประกอบไปด้วยการเรียนแต่งหน้าตามรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

วันที่ 1  การออกแบบแต่งหน้า และแต่งหน้าเพื่อการแสดงบนเวที    

วันที่ 2 การแต่งหน้าเพื่อเข้ากล้องทีวีและภาพยนตร์

วันที่ 3 การแต่งหน้าอ้างอิงวัฒนธรรมนานาชาติ และการแต่งหน้าโขน 

วันที่ 4 การแต่งหน้าแฟชั่น 

วันที่ 5 การแต่งหน้า Face Paint และการแต่งหน้าวัยชรา 

วันที่ 6 การแต่งหน้าแดร็กควีน และแฟนตาซี 

วันที่ 7 การสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตร

ผู้เรียนจะได้รับเครื่องสำอาง มูลค่า 7,500 บาท พร้อมทั้งรับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นในการเรียนแต่งหน้าที่ MTI ผู้เรียนจะรับความรู้และทักษะการแต่งหน้าเต็มรูปแบบแล้ว ยังได้รับการรับรองทักษะอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการประกอบอาชีพอีกด้วย

ศิลปะแต่งหน้าโขนพระราชทาน หนึ่งในรายวิชาสำหรับการเรียนแต่งหน้าในธุรกิจบันเทิง

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนง นับตั้งแต่ วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์หัตถศิลป์ และ พัสตราภรณ์อันงดงาม ตามแบบฉบับโบราณ รวมถึงการจัดฉาก และ แสง เสียง ที่ยิ่งใหญ่ 

ซึ่งจัดแสดงเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เป็นที่มาให้คนทั่วไปเรียกชื่อการแสดงโขนนี้ว่า “โขนพระราชทาน” 

ความโดดเด่นหนึ่งในโขนพระราชทาน คือ การแต่งหน้าโขน สำหรับตัวละครเปิดหน้า เช่น ตัวพระ ตัวนาง การแต่งหน้าโขนแนวพระราชนิยมนี้ เกิดจาก พระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้การแต่งหน้าโขนเป็นแบบฉบับและให้ดูเป็นไทยมากขึ้น 

อาจารย์ มนตรี วัดละเอียด ครูใหญ่แห่งโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI เป็นผู้สนองพระราชเสาวนีย์ ในการออกแบบการแต่งหน้าโขนถวาย จนเป็นรูปแบบการแต่งหน้าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มาจนถึงปัจจุบัน

การออกแบบแต่งหน้าโขนนั้น อ้างอิงจากภาพจิตรกรรมไทยและเส้นต่างๆบนหัวโขน ผนวกกับเทคนิคการแต่งหน้าสมัยใหม่ จนได้ความงามตามแบบฉบับ ดังนี้

งามตามหลักการแต่งหน้าโขนพระราชทาน

* งามด้วยสามสีหลัก คือ ขาว ดำ และ แดง (สำหรับตัวพระและตัวนาง)

* งามด้วยเส้นสี่เส้น คือ เส้นตาล่าง เส้นตาบน เส้นชั้นตา(second line) และ เส้นคิ้ว

* งามด้วยอารมณ์ของเส้นและสีตามเพศตัวละคร ตามคำครูกล่าวไว้ว่า “ พระสง่า นางสงบ “

งามตามเทคนิคการแต่งหน้าสมัยใหม่

* งามบนเวที – เรื่องของ การใช้สีรองต่างๆ เพื่อให้เกิดแสงเงา  ความเข้ม น้ำหนัก ความชัด จะต้องเหมาะสมสำหรับการแสดงบนเวที ที่มีตัวแปรเรื่องระยะในการชม และแสงไฟบนเวที

* งามในภาพถ่าย – ในขณะเดียวกัน ความประณีต ความกลมกลืน ความสมดุลเท่ากัน ก็ต้องมีพร้อม สำหรับการถ่ายภาพด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีในเครื่องมือการถ่ายภาพมีความละเอียดสูง ยิ่งต้องมีความละเอียดในการแต่งหน้ายิ่งขึ้น 

* งามเมื่อมองด้วยตาเปล่า – ตามที่ครูกล่าวไว้ว่า การแต่งหน้าโขนฯ คือการวาดขึ้นใหม่ (paint)  นอกเหนือจากทักษะความชำนาญ ในการวาด ที่ดีแล้ว ช่างแต่งหน้าต้องแม่นในเรื่อง การแก้ไข เพราะด้วยความแตกต่างในโครงหน้า และ เครื่องหน้า ของนักแสดงแต่ละคน การวาดเส้นลงไปในแต่ละใบหน้า จึงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ที่สำคัญสิ่งที่วาดลงไปนั้น จะต้องอยู่บนหน้านักแสดง จึงต้องทำให้นักแสดงเกิดความมั่นใจด้วย 

งามตามการแต่งกายโขน 

* ด้วยเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบศีรษะ และ เครื่องประดับ ถูกจัดทำมาอย่างประณีตและวิจิตร การแต่งหน้าจึงต้องงดงาม พร้อมทั้งเป็นส่วนส่งเสริมให้ภาพโดยรวมสมบูรณ์

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ใช้การแต่งหน้าโขนตามแนวพระราชนิยม จนได้รับการยอมรับจากผู้ชมว่าเป็นการแต่งหน้าที่วิจิตรสวยงามมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย

การแต่งหน้าโขนแบบพระราชนิยม เป็นรายวิชาหนึ่งที่สอนอยู่ในหลักสูตรการแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง​ (C2) หลักสูตรการเรียนแต่งหน้าราคาดีมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลายวิชาที่หาเรียนได้ยาก เช่น การเรียนแต่งหน้าโขน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการแต่งหน้าโขนตามจารีตจากต้นฉบับ โดยวิทยากรผู้สอน คือ ศิลปินผู้แต่งหน้าการแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งพร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ช่างแต่งหน้ารุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้และร่วมสืบสานการแสดงโขน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทย และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งมีการจัดการแสดงทุกปี

 หลักสูตรแต่งหน้าธุรกิจบันเทิงของโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI กล่าวได้กว่าเป็นหลักสูตรเรียนแต่งหน้าราคาดีมีคุณภาพ  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์