โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ

หลักสูตรการแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง

Advanced Professional Makeup Course (Makeup for TV ,Stage & HD Film)

หลักสูตรการแต่งหน้าธุรกิจบันเทิง
Advanced Professional Makeup Course (Makeup for TV ,Stage & HD Film)
เวลาเรียน : 7 วัน ( 09.00 – 17.00 น.)

7 วันสอนอะไรบ้าง?

วันที่ 1 : ปฐมนิเทศ /ทฤษฎีการออกแบบแต่งหน้า สเก็ตช์ภาพ /  การแต่งหน้าแบบสเตจ 2 / Glamourous Look

วันที่ 2 : ทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อเข้ากล้องทีวีและภาพยนตร์ , 4 ระดับความเข้ม

วันที่ 3 : ทฤษฎีการแต่งหน้าอ้างอิงวัฒนธรรม , การแต่งหน้าโขนและนาฎศิลป์

วันที่ 4 : ทฤษฎีการแต่งหน้าแฟชั่น 2 , แฟชั่นโชว์ , งานผิว

วันที่ 5 : ทฤษฎีการแต่งหน้า FACE PAINT , แต่งหน้าวัยชรา

วันที่ 6 : ทฤษฎีการแต่งหน้า แดร็กควีน , แฟนตาซี

วันที่ 7 : สอบ

ฟรี! ชุดเครื่องสำอาง มูลค่า 7,500 บาท

* รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

(ภาษาไทย และอังกฤษ)
* นางแบบ 3 วัน พร้อมรูปถ่ายผลงาน

*เวลาเรียนทั้งหมด 50 ชั่วโมง

ราคาคอร์ส 30,000 บาท

ตารางคอร์สเรียนแต่งหน้า

สามารถสอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลย 

ภาพกิจกรรม